Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlZiektekostenverzekering aftrekken in uw aangifte

niets vergeten?niets vergeten?Vanaf 2006 hebben alle Nederlanders te maken met de nieuwe zorgverzekeringswet. Iedereen van boven de 18 jaar betaald dezelfde nominale zorgpremie. Deze schommelt inmiddels al zo rond de € 1.200. Daarnaast is er vaak sprake van een aanvullende zorgpremie voor bijvoorbeeld de tandartskosten. Voor militairen en UKW’ ers respecievelijk Wachtgelders die woonachtig zijn in het buitenland geldt een bijzondere regeling.

Met het veranderen van het zorgstelsel is een nieuwe blik op uw belastingaangifte geen overbodige luxe. Veel Nederlanders zouden hun (aanvullende) zorgpremie op de belastingaangifte kunnen aftrekken, maar doen dit niet. Terwijl dit vaak toch een belastingteruggave van vele honderden euro's kan opleveren. Zeker over 2008 komen velen in aanmerking voor de aftrek wegens ziektekosten, terwijl zij voorheen onder de drempel voor de aftrek bleven!

Buitengewone lasten aangifte inkomstenbelasting

De kosten van zelf betaalde zorg en andere uitgaven in het kader van ziekte(kosten) worden op uw belastingaangifte aangeduid als buitengewone uitgaven. Dat deze uitgaven helemaal niet buitengewoon dienen te zijn, blijkt wel uit het feit dat zorgpremies ook onder deze categorie vallen. Een beetje misleidende omschrijving van de wetgever dus.

Maar in 2008 is daar al weer verandering in gekomen door het laten vervallen van de aftrekmogelijkheid voor de inkomensafhankelijke bijdrage en de premie voor de basisverzekering.

Vanaf 2009 is de regeling nog verder uitgekleed en de bekende aftrekposten als voor brillen en lenzen, de huisapotheek en ook de vaste aftrek voor ouderen en arbeidsongeschikten alsmede voor de eigen bijdragen AWBZ en Wmo zijn vervallen.

Wat zijn de aftrekposten?

Eigenlijk kan men zich beter afvragen wat nog wel aftrekbaar is. Tamelijk limitatief is dat:

goed verzorgd door MN-Admininstraties

- geneeskundige en heelkundige hulp

- voorgeschreven geneesmiddelen

- bepaalde hulpmiddelen om normaal te kunnen functioneren
- voorgeschreven dieet

- extra kleding en beddegoed
- vervoer zieke//oinvalide
- reizen in verband met regelmatig ziekenbezoek
- extra gezinshulp

En daarmee houdt het wel op. De eigen bijdragen in het kader van een Persoonsgebonden Budget op basis van de Wmo en de verzorging in een AWBZ-instelling zijn niet meer aftrekbaar, maar de Wet tegemoetkoming chronisch gehandicapten (Wtcg)geeft echter weer kortingen op de bijdragen.

Berekening van de buitengewone aftrek ziektekosten

Eerst maakt u een rekensom van alle toegestane aftrekposten. Daarna dient u rekening te houden met een deel wat niet aftrekbaar is. Dit niet aftrekbare deel wordt de drempel genoemd. Deze drempel bedraagt een percentage van uw inkomen (vanaf 2006 11,5% zonder maximum!). Het aftrekbare deel mag u van uw belastbaar inkomen aftrekken. En lager belastbaar inkomen betekent simpelweg minder belasting en vaak zelfs teruggave van teveel ingehouden (loon)belasting. Wellicht zelfs nog een extra teruggave zorgtoeslag.

Is de drempel hoger dan de gemaakte posten? Dan kunt u niets van het inkomen aftrekken. Wel is het verstandig ieder jaar deze berekening uit te (laten) voeren, daar wijzigingen in de hoogte van het verzamelinkomen of de hoogte van ziektekosten meteen gevolgen kunnen hebben voor de aftrek van ziektekosten in uw aangifte inkomstenbelasting.

Meer over de aftrekpost buitengewone lasten?

Indien u meer gedetailleerd wilt lezen over de aftrek van ziektekosten in uw aangifte, dan kunt u dit nalezen in de brochure die belastingdienst jaarlijks uitgeeft onder de naam: "Als u ziektekosten of andere buitengewone lasten heeft".

Downloaden folder 2006
Downloaden folder 2007
Downloaden folder 2008
Downloaden folder 2009 Download de brochure 2009

Heeft u een hulpmiddel nodig om niets te vergeten, dan hebben wij voor een invulblad (in Excel) opgesteld, waar u handig gebruik van kunt maken.

MN-Administraties

Natuurlijk willen wij u behulpzaam zijn bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting. Zoals u op onze tarieven pagina kunt lezen, kan dit al vanaf  € 25. Wij zien ook partculieren als een belangrijke doelgroep van onze dienstverlening. Wilt u meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.