Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlHet verschil tussen de arbeidsovereenkomst en zelfstandigheid

Als u artiest bent en u oefent dit beroep zelfstandig uit, dan bent u voor de BTW ondernemer. U bent voor de BTW echter geen belast ondernemer als de belastingdienst voor de loonbelasting de arbeidsverhouding als dienstbetrekking beschouwt.

De belastingdienst beschouwt u wel als belast ondernemer voor de BTW vanaf het moment dat u een zogenoemde verklaring arbeidsrelatie (VAR-UWO), voorheen zelfstandigheidsverklaring (ZV) gebruikt of als u toch BTW voor uw optreden in rekening brengt.
In dat geval wordt dat opgevat als de uiting van een wens om voor activiteiten in de belaste heffing te worden betrokken. De artiest kan weer opnieuw verzoeken om buiten de heffing van omzetbelasting te blijven als vier volle kalenderjaren zijn verstreken.

Het aanvraagformulier VAR-UWO kunt u aanvraag VARhier downloaden.

Let op!

Een voor de BTW belast musicus behoeft de inkomsten als tijdelijke invaller in een symfonieorkest niet in de BTW-heffing te betrekken.

Regelmatig optredende orkesten en popgroepen zijn belast ondernemer voor de BTW, tenzij voor elk lid de Belastingdienst voor de loonbelasting de arbeidsverhouding als dienstbetrekking beschouwt.
Amateur-muziekverenigingen, zoals fanfares, zangkoren en drumbands behoeven geen BTW af te dragen als het totaal van de ontvangsten uit uitvoeringen en sponsor-bijdragen, advertenties en dergelijke lager zijn dan € 22.689 per jaar. Van derden ontvangen loonbedragen staan los van deze € 22.689 grens.

Bent u als artiest in de BTW-heffing betrokken dan moet u BTW afdragen over de vergoeding, bestaande uit de gage, de onkostenvergoeding en de ingehouden loonbelasting en sociale premies.