omhoogAutokosten ondernemers en de belastingaangifte

Om te weten welke kosten u mag aftrekken van de winst, zult u eerst moeten bepalen welke regeling van toepassing is op uw situatie. Grofweg zijn er de volgende mogelijkheden:

 

Uw eigen auto komt op naam van de onderneming

Voor de inkomstenbelasting gaat de auto van uw privé-vermogen naar het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto neemt u ook op in de (begin)balans van uw onderneming. Houd daarbij rekening met kilometerstanden, schades en eventuele extra voorzieningen. Voortaan zijn de kosten voor de auto voor rekening van uw onderneming. Deze autokosten kunt u van de opbrengsten aftrekken. Houd daarbij rekening met uw privé gebruik van de auto.
Als uw eigen auto de auto van uw onderneming wordt, kunt u de BTW die u heeft betaald bij de aanschaf van de auto niet als voorbelasting aftrekken. U had de auto immers al aangeschaft voordat u uw onderneming begon. Wel mag u de BTW op brandstof-, onderhouds- en reparatiekosten aftrekken voorzover u de auto van uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het aantal verreden kilometers op jaarbasis.

 

Uw onderneming koopt een auto

Als u voor uw onderneming een auto koopt, komt de auto voor de inkomstenbelasting bij het vermogen van uw onderneming. De waarde van de auto is gelijk aan de prijs die u ervoor betaalt. De kosten van de auto kunt u van de opbrengsten aftrekken. Houd daarbij rekening met uw privé-gebruik van de auto.
De garage zal u BTW in rekening brengen. Voorzover u met BTW belaste prestaties verricht, kunt u deze BTW als voorbelasting aftrekken.
Als u een gebruikte auto koopt van een handelaar die de zogenoemde margeregeling toepast, staat er geen BTW op de factuur. U kunt dan ook geen BTW aftrekken. Wel mag u de BTW op onderhouds- en reparatiekosten aftrekken voorzover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u in principe uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het aantal verreden kilometers op jaarbasis.

 

De onderneming leased een auto o.b.v. operational lease

Een lease-auto behoort niet tot het vermogen van uw onderneming. Maar uw onderneming draagt wel de kosten, zoals leasetermijnen en brandstof. Verder gelden voor een lease-auto dezelfde regels als voor een gekochte auto. U mag de kosten aftrekken van de opbrengsten. Als u de lease-auto privé gebruikt, moet u uw privé-gebruik van de autokosten aftrekken.
De leasemaatschappij brengt u BTW in rekening. Deze kunt u als voorbelasting aftrekken, voorzover u prestaties verricht die met BTW zijn belast. Als u alleen vrijgestelde prestaties verricht, is aftrek niet mogelijk.

 

De bestelauto van de zaak

De hoofdregel is dat er sprake is van fiscale bijtelling, indien de auto van de zaak een bestelauto is en vrijwel alleen voor goederen-vervoer is. Praktisch betekent dit, dat er alleen de bestuurder een stoel heeft endat de laadruimte is afgesloten.

Maar in de huidige tijd ijn er veel varianten op de bestelauto gekomen, zodat er scherpere regels bestaan.

Indien een werknemer een bestelauto van de zaak heeft en deze enkel gebruikt voor zijn werk en deze na werktijd 'achter het hek staat', is er geen bijtelling.

Dan is er nog de bestelauto van de zaak met een verbod op privé-gebruik. Met passend toezicht en sancties. Er is dan ook geen bijtelling. De werkgever dient wel een archief bij te houden in de loonadministratie.

Dan is er nog de bestelauto van de zaak met afwisselend gebruik: geen bijtelling, maar wel een eindheffing van € 300.

 

U blijft in de eigen auto rijden en belast kosten door

U mag € 0,19 (tot 2006: 0,18)per kilometer van uw opbrengst aftrekken voor de zakelijke ritten die u met uw eigen auto maakt. Helaas geldt dan geen btw voorbelasting aftrek. Ook als u de auto huurt, mag u € 0,19 per zakelijk gereden kilometer van uw opbrengst aftrekken. Als uw auto privé-vermogen vormt, kunt u geen BTW aftrekken voor de aankoop of de huur ervan. Wel mag u de BTW op onderhouds- en reparatiekosten aftrekken voorzover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Daarbij kunt u uitgaan van de verhouding van het aantal zakelijke kilometers tot het aantal gereden kilometers op jaarbasis. Lees meer:

 

g src="Symbolen/Pijltje2.GIF" width="15" height="13">