omhoogBalans opstellen voor de aangifte inkomstenbelasting

De laatste jaren is er heel wat veranderd voor ondernemers in de aangifte inkomstenbelasting. Sinds 2004 dient u verplicht een balans op te stellen in uw aangifte inkomstenbelasting. Tot dat moment was een winst- en verliesrekening voldoende om uw winst uit onderneming te bepalen.

Om een goede balans te krijgen moet u zicht en vooral overzicht hebben over uw hele administratie. Hoe kunt u anders de momentopname per 31 december van uw schulden en vorderingen (de balans) in elkaar krijgen? Wij nemen jaarlijks voor veel ondernemers deze lastige klus uit handen.

Daarbij moet ook worden opgemerkt dat de belastingdienst met twee maten meet: de winst volgens resultatenrekening en volgens de vermogensvergelijking. Komt u er nog uit? MN-Administraties wel!

 

Tips opstellen balans

Omdat de balans de weergave is van uw vorderingen en schulden per 31 december, dient u zich af te vragen welke vorderingen of schulden er nog waren op 31 december. Zo vergeten veel ondernemers dat de aangifte omzetbelasting pas in het daarop volgende jaar betaald of ontvangen wordt. Bij een éénmanszaak of vennootschap onder firma dient u inzicht te hebben in wat u privé heeft onttrokken aan de onderneming en of u misschien zakelijke kosten vanuit privé heeft betaald.

Vaak is het enige bezit in de ogen van ondernemers de bankrekening of de liquide middelen. Het verschil wat zij vervolgens overhouden plussen of minnen zij in het eigen vermogen. Laat u niet verleiden tot het opstellen van zo'n balans. Iemand met een boekhoudkundige achtergrond (deze mensen werken ook bij de belastingdienst) ziet in één oogopslag dat uw balans van de onderneming niet klopt. Het gevolg is vragen, vragen en nog eens vragen over uw balans.
Komt u niet uit de balans of twijfelt u aan de juistheid ervan, neem dan contact op met een deskundige. Zij kunnen aan de hand van de door u bijgehouden vastleggingen (administratie) snel tot een goed resultaat komen. De kosten wegen vaak niet op tegen de slapeloze nachten die u heeft van het knutselen met de balans in uw aangifte inkomstenbelasting.

Een balans in uw aangifte inkomstenbelasting maakt onderdeel uit van uw financiële verantwoording aan de belastingdienst. Een fout in de balans heeft meestal vervelende gevolgen. Als voorbeeld noemen wij de berekening van de fiscale oudedagsreserve, welke onder meer afhangt van de hoogte van uw eigen vermogen.