omhoogWij tariferen volgens een cafetaria-model   

MN-Administraties houdt van duidelijkheid, zowel in de werkzaamheden als in de tarieven. Bij veel accountants- en administratiekantoren krijgt u te horen dat zij werken met een bepaald uurtarief. Soms wil men nog wel een indicatie van het aantal uren dat man denkt te gaan besteden aan uw aangifte, administratie of jaarrekening, maar altijd met een slag om de arm. De uiteindelijke nota hangt af van het werkelijk besteed aantal uren maal het tarief.
Wat gebeurt er als het administratiekantoor inefficiënt werkt, fouten maakt en moet herstellen? Een dergelijk risico ligt dan op uw bord gelegd en vertaalt zich in meer uren en dus een hogere rekening. De klant is koning, maar de boekhouder is keizer.

MN-Administraties kan vooraf heel goed inschatten wat de prijs van een administratieve dienst is. En u mag ons er ook aan houden! Een vaste prijsafspraak leidt dan tot helderheid over de hoogte van de kosten. Een prettig gevoel?

Wilt u bij nader inzien ook andere zaken uitbesteden, dan overleggen wij gewoon. In overleg en redelijkheid komen we dan samen tot een nieuwe vaste prijsafspraak. Kortom: u bepaalt zelf welke diensten u afneemt en tegen welke prijs, het welbekende cafetariamodel.

Een duidelijke en transparante prijs vooraf die in goed overleg is vastgesteld is wel zo simpel. De meeste administratiekantoren doen hier niet of nauwelijks aan. Wij hopen u dan ook spoedig te kunnen laten kennismaken met onze betaalbare en servicegerichte dienstverlening.