omhoogConsolideren administraties

Heeft u een fiscale eenheid of voert u meerdere projectadministraties voor één onderneming. E bestaat een grote kans dat voor de belastingaangifte deze administraties geconsolideerd moeten te worden. Consolideren mag u zien als het samenvoegen van meerdere administraties tot één geheel.

 

Wat is er dan moeilijk aan consolideren?

Naast het samenvoegen van meerdere boekhoudingen dienen onderlinge verhoudingen geëlimineerd te worden. Dit houdt in dat in de geconsolideerde administratie alle onderlinge schulden, vorderingen, opbrengsten en kosten tegen elkaar weg dienen te vallen. Het consolideren bestaat dan ook voornamelijk uit het aansluiten van meerdere administraties voordat deze daadwerkelijk worden samengevoegd.

 

Grondslagen consolidatie

Naast het wegvallen van onderlinge leveringen en verhoudingen dient u er ook rekening mee te houden dat de grondslagen van waardering van activa en passiva in beide administraties dezelfde zijn. Een administratie waar de voorraad tegen werkelijke waarde wordt gewaardeerd kan dus niet worden geconsolideerd met een administratie waar de voorraad tegen historische kostprijs is gewaardeerd. Hiervoor dient dus een tussenstap te worden uitgevoerd, welke bestaat aan het aanpassen van de waardering van de activa/passiva van één van de administraties.