Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlDiensten belast met 0%

Hieronder vindt u een opsomming van diensten die onder het 0%-tarief kunnen vallen.
Deze diensten zijn opgenomen in tabel II, onderdeel b van de Wet Omzetbelasting. Voor de diensten staat het nummer van de post uit die tabel. Heffing van diensten is afhankelijk van de plaats van de dienstverlening.

Post b1

De diensten die worden verleend ten aanzien van de goederen als zijn bedoeld onder de posten a1 tot en met a4, post a7 en post a8.

Post b2 De diensten die betrekking hebben op de invoer van goederen en waarvan de waarde met toepassing van artikel 19, tweede lid, onderdeel b, in de maatstaf van heffing is betrokken.
Post b3 Het vervoer van personen door middel van zeeschepen of luchtvaartuigen, als de plaats van bestemming of de plaats van vertrek buiten Nederland is gelegen.
Post b4 De diensten van tussenpersonen die handelen in naam en voor rekening van derden, welke betrekking hebben op niet in de EU verrichte prestaties dan wel op prestaties als zijn bedoeld onder post b2 en 3 van deze tabel.
Post b5

De diensten die bestaan uit werkzaamheden met betrekking tot roerende zaken en die de ondernemer heeft ontvangen om:

  • die werkzaamheden in Nederland te ondergaan; en

  • die naar een plaats buiten de EU te verzenden of vervoeren door of voor rekening van degene die de dienst heeft verleend, dan wel degene aan wie de dienst is verleend, als deze laatste buiten Nederland woont of is gevestigd.

Post b6 Het intracommunautair goederenvervoer naar of vanaf de eilanden die de autonome regio's van de Azoren en van Madeira vormen, alsmede het vervoer van goederen tussen deze eilanden.