Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nl

 

Diensten belast met 6%

Hieronder vindt u een opsomming van diensten die onder het 6%-tarief kunnen vallen. Deze diensten zijn opgenomen in tabel I, onderdeel b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. Voor de diensten staat het nummer van de post uit die tabel.

Post b1 Het herstellen van de in de posten a34 en a35 (tabel I) bedoelde goederen.
Post b2
De verhuur van boeken en van dagbladen, weekbladen, tijdschriften en andere ten minste driemaal per jaar periodiek verschijnende uitgaven.  
Post b3

Het geven van gelegenheid tot sportbeoefening en baden.

Post b4 Het herstellen fietsen.
Post b5

Het herstellen van schoeisel en lederwaren.

Post b6 Het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen.
Post b7 De diensten van kappers.
Post b8 Het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar.
Post b9 Het vervoer van personen per schip en het vervoer van personen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen e, f en g van de Wet personenvervoer, het vervoer met auto's voor de uitvoering van trouwerijen, begrafenissen en crematies daaronder begrepen.
Post b10 Het geven van gelegenheid tot kamperen binnen het kader van het kamp- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.
Post b11 Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts voor een korte periode verblijven.
Post b12 Het verstrekken van voedingsmiddelen als bedoeld in post a1 (tabel I), voor gebruik ter plaatse binnen het kader van het hotel-, café-, restaurant-, pension- en aanverwant bedrijf.
Post b13

De volgende diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers:

 1. de diensten door agrarische loonbedrijven;

 2. de diensten door fokinstellingen, instellingen voor keuring en onderzoek en instellingen voor kunstmatige inseminatie;

 3. de diensten door boekhoud- en belastingadviesbureaus;

 4. het bewaren, drogen, koelen, ontsmetten, schonen, sorteren en verpakken van goederen die landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers in hun vermelde hoedanigheid hebben voortgebracht of geteeld, alsmede het vervoer van die goederen naar de veilingen.

Post b14

Het verlenen van toegang tot:

 1. circussen;

 2. dierentuinen;

 3. openbare musea of verzamelingen, daaronder begrepen nauw daarmee samenhangende leveringen van goederen, zoals catalogi, foto's en fotokopieën;

 4. podiumkunsten (muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera’s, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets);

 5. bioscopen;

 6. sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke;

 7. attractieparken, speel- en siertuinen en andere dergelijke primair en permanent voor vermaak en dagrecreatie ingerichte voorzieningen.

Post b15 De diensten van exploitanten van reizende inrichtingen voor vermaak op kermissen.
Post b16

Het opleveren van roerende zaken zoals die zijn bedoeld in tabel I, onderdeel a (de 6%-tariefgoederen).

Post b17 Het optreden door uitvoerende kunstenaars.