Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nl

 

Wat is een fiscale eenheid?

Fiscale eenheid?Een fiscale eenheid is een feit wanneer u richting de belastingdienst één aangifte omzetbelasting of vennootschapsbelasting kunt doen voor meerdere (rechts)personen. Hieruit volgt dat er dus een fiscale eenheid voor de omzetbelasting bestaat en één voor de vennootschapsbelasting. Deze staan ieder van zich los van elkaar. Een fiscale eenheid voor de ene belastingsoort houdt niet in dat u ook automatisch een fiscale eenheid voor de andere belasting heeft.

Voordeel van een fiscale eenheid

Fiscaal sterkZoals reeds genoemd ziet de belastingdienst, wanneer er sprake is van een fiscale eenheid, meerdere ondernemingen fiscaal als één geheel. Dit houdt dus in dat met één aangifte omzetbelasting, dan wel IB en VpB aangifte, kan worden volstaan per tijdvak voor meerdere (rechts)personen. Dit kan een besparing op uw administratiekosten inhouden.

Een ander voordeel is dat uw bijvoorbeeld het negatieve resultaat van de ene vennootschap kunt verrekenen met het positieve resultaat van de andere vennootschap. Zonder fiscale eenheid zou u hiervoor allemaal managementfee's tussen de verschillende BV's moeten vaststellen.

Nadelen van een fiscale eenheid

Voor de fiscale eenheid voor de vpb geldt voor meerdere vennootschappen slechts één maal het lage tarief van de vpb, de fiscus ziet de belastbare winst namelijk als afkomstig van één entiteit (de fiscale eenheid). Het kan dus ook verstandig zijn om wanneer u nu in fiscale eenheid zit, deze opzettelijk te verbreken, zodat al uw vennootschappen gebruik kunnen maken van het lage VpB opstapje.

Een tweede nadeel van een fiscale eenheid is de aansprakelijkheid. Iedere vennootschap in een fiscale eenheid is hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de gehele groep. Dit is vervelend wanneer één van uw werkmaatschappijen in zwaar weer zit en mogelijk in een faillissement terecht komt.

Voorwaarden voor een fiscale eenheid

Om voor een fiscale eenheid in aanmerking te kunnen komen dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Ten eerste moet sprake zijn van een financiële, organisatorische en economische verwevenheid tussen de ondernemingen die u in een fiscale eenheid wilt verbinden. Daarnaast dient iedere onderneming op zichzelf aangemerkt te kunnen worden als zelfstandig ondernemer.
Ook dienen alle ondernemingen in Nederland gevestigd te zijn. Tot slot moet er een beschikking zijn van de belastingdienst. Voor het oprichten van een fiscale eenheid dient u dus altijd een verzoek bij de belastingdienst in te dienen.

NB
U kunt dus ook een OV, éénmanszaak en BV in een fiscale eenheid verbinden voor de omzetbelasting. Daar de eenmanszaak en VOF (OV) onder de inkomstenbelasting vallen en niet onder de VpB is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting in dit geval niet mogelijk.

MN-Administraties

De fiscale eenheid is een interessante optie wanneer u meerdere ondernemingen in Nederland drijft. De besparing op administratief gebied kan aanzienlijk zijn. Andere ondernemers zijn juist weer beter af door hun huidige fiscale eenheid te verbreken. Meer weten? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.