Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlWat hebben wij nodig voor uw aangifte inkomstenbelasting?

Voor particulieren verzorgen wij ook deskundig en goedkoop de belastingaangifte. Voor de aangifte inkomstenbelasting 2008 hebben wij een checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 opgesteld (volg de link naar pdf bestand). Voor de aangifte 2006 en 2007 hebben wij ook een checklist.

Indien u uw aangifte inkomstenbelasting door ons administratiekantoor laat verzorgen, dan stellen wij het zeer op prijs indien u de volgende gegevens of bescheiden (indien van toepassing) bij de hand heeft:

 • Kinderen inclusief geboortedatum

 • Partner inclusief geboortedatum en BSN (voorheen sofinummer)

 • Gezinssituatie (samenwonend, gehuwd of alleenstaand)

 • Jaaropgaven

 • Kopie voorlopige teruggaaf

 • Kopie aangifte inkomstenbelasting voorgaand jaar

 • Gegevens auto van de zaak (ook bestelwagen) inclusief merk, type, catalogusprijs en de periode dat u beschikking over de auto had

 • Kilometerregistratie bij beperkt privé-gebruik

 • Inkomsten (kosten) uit overige werkzaamheden

 • WOZ waarde van de eigen woning en periode van bewoning indien
  niet het hele jaar

 • Jaaropgave van de hypotheek (rente en saldo schuld per 31 december)

 • Indien nieuwe hypotheek en/of oversluiting notarisafrekening, taxatienota en overzicht meerwerk bij nieuwbouw

 • Opgave levensverzekeringen

 • Overzicht ontvangen alimentatie of lijfrente

 • Opgave betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen, AOV verzekeringen

 • De jaaropgave van uw pensioenverzekeraar (de zogenaamde factor A)

 • Overzicht bank / giro / spaartegoeden, zowel saldo per 1-1 als per 31-12

 • Overzicht aandelen / obligaties / spaarloonregelingen, zowel saldo per 1-1 als per 31-12

 • Opgave overige onroerende zaken (niet eigen woning)

 • Opgave schulden (anders dan hypotheek eigen woning)

 • Opgave betaalde giften (ook lidmaatschap vakbond en culturele gezelschappen) en kerkelijke bijdragen (let wel op de vanaf 2008 verplichte ANBI-verklaring!)

 • Opgave betaalde kinderopvang en overzicht dagdelen en evt. bijdrage werkgever

 • Opgave van ziektekosten en/of studiekosten

 • Betaalde alimentatie voor kinderen of ex-partner

 • Alle overige bescheiden die van toepassing kunnen zijn