Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlAanvragen huur-, zorg- en kinderopvangtoeslagen

huurtoeslagDe hoogte van een van de ingevoerde toeslagen is inkomensafhankelijk. Dat wil zeggen het (gezamenlijk) verzamelinkomen is bepalend voor de hoogte van de toeslag. Het verzamelinkomen is het saldo van alle (belaste) inkomsten en (fiscale) aftrekposten. Eigenlijk weet je dus pas na afloop van een jaar hoeveel het verzamelinkomen bedraagt.

zorgtoeslagHet is dus zaak om een goede schatting van het verzamelinkomen voor het komende jaar te maken. MN-Administraties kan u hierbij uitstekend helpen.

 kinderopvangtoeslag
Geen toeslag indien niet tijdig aangevraagd

Mensen die recht hebben huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag moeten de toeslag aanvragen voor 1 april van het jaar na afloop van het toeslagjaar.

Geen renteheffing over te veel ontvangen toeslag

Mensen die te veel huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag hebben ontvangen en dit moeten terugbetalen aan de Belastingdienst, hoeven onder voorwaarden geen rente hierover te betalen.

Wie al heeft doorgegeven te veel of onterecht een toeslag te hebben ontvangen, kan de Belastingdienst per brief vragen om geen rente over het verschuldigde bedrag te heffen. De hoogte van de toeslag is inkomensafhankelijk. Des te lager het inkomen, des te hoger de toeslag en omgekeerd. Begin 2006 werd duidelijk dat ongeveer 900.000 van de 6 miljoen aanvragen onjuist of onvolledig waren ingevuld. Hierdoor kon toen niet de juiste hoogte van de inkomensafhankelijke toeslag worden berekend.


Geschatte toeslag

Om te voorkomen dat mensen die afhankelijk zijn van een kinderopvang-, zorg- en/of huurtoeslag in de problemen komen, is ervoor gekozen om toch een geschatte toeslag uit te betalen. In 170.000 gevallen was dit bedrag te hoog, zo bleek uit controles achteraf. Momenteel moeten nog 100.000 mensen een toeslag terugbetalen. Wie moeite heeft om aan de betalingen te voldoen, kan aanspraak maken op een versoepelde betalingstermijn van maximaal 2 jaar.