omhoogKas- of factuur(omzet)stelsel

Veel ondernemers twijfelen nogal eens over het feit of zij het kasstelsel dan wel het factuurstelsel, ook wel omzetstelsel genaamd, moeten toepassen voor het berekenen van de omzetbelasting op hun aangifte BTW. Het kasstelsel heeft zo zijn voordelen: BTW en Inkomsten- of Vennootschapsbelasting hoeven pas te worden afgedragen als het geld is ontvangen.
Maar kan je kiezen?

Kasstelsel

Het kasstelsel houdt in dat uw de BTW en andere belastingen aangeeft (en afdraagt) op het moment dat u uw rekeningen daadwerkelijk ontvangt of betaalt. Zo geeft u facturen met factuurdatum juni en met ontvangstdatum september aan in het tijdvak van het derde kwartaal (=september).

Om het kasstelsel te mogen toepassen, dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voldoet u niet aan de voorwaarden om het kasstelsel te mogen toepassen, dan bent u verplicht de omzet- en andere belasting via het factuurstelsel af te dragen. Ten eerste zijn een specifieke groep ondernemers aangewezen, die het kasstelsel in principe moeten toepassen: