omhoogVerplichting loonadministratie DGA gaat verdwijnen!

Er wordt reeds volop nagedacht over administratieve lastenverlichting voor ondernemers. Voor besloten vennootschappen met één aandeelhouder wordt de situatie in 2008 eenvoudiger en minder geldverslindend. Wel staan nog belangrijke vragen open over hoe in de nieuwe situatie het gebruikelijk loon zal worden behandeld.

Goed nieuws voor alle BV's met slechts één aandeelhouder, de zogenaamde directeur-grootaandeelhouder (DGA). De verplichte loonadministratie wordt door de overheid gezien als een ongewenste lastenverzwaring voor kleine b.v.'s. In 2008 verdwijnt dan ook de verplichting voor de DGA om zijn loon uit zijn besloten vennootschap te laten verlonen via de loonadministratie.

 

Huidige situatie loon DGA

Iedere DGA dient nu zijn salaris te laten verlonen via een loonadministratie. Dit houdt in dat maandelijks de aangifte loonbelasting dient te worden ingediend bij de belastingdienst. Een bewerkelijk en vooral kostenverhogende gang van zaken.

Het laatste jaar kwam hier ook nog de bijtelling van de auto van de zaak bij, welke ook bij het loon van de DGA en dus via de loonadministratie diende te lopen.

 

Situatie 2008 loon DGA

Het is de bedoeling dat voor besloten vennootschappen met één aandeelhouder de verplichte loonadministratie wordt afgeschaft. Dit houdt in dat u uw salaris vanuit uw b.v. jaarlijks afrekent via de aangifte inkomstenbelasting. De verwachting is dat de administratieve last voor deze ondernemers dan ook zal afnemen.