omhoogMiddeling van inkomens in de inkomstenbelasting

Iedereen krijgt in zijn loopbaan wel te maken met wisselende inkomens. U gaat parttime werken, terwijl u de afgelopen jaren fulltime heeft gewerkt. Of andersom natuurlijk. De wet op de inkomstenbelasting biedt u de mogelijkheid om inkomens te middelen over drie jaren, waardoor u minder belasting betaalt over enkele jaren.

Wat is middeling van belastbaar inkomen?

Middeling betekent niets anders dan dat u drie belastbare inkomens over de afgelopen jaren bij elkaar optelt en deelt door drie.

Voorbeeld
U heeft in 2004 geen inkomen gehad, in 2005 had u € 20.000 en in 2006 had u € 25.000 aan belastbaar inkomen. In totaal in drie jaar € 45.000. Uw gemiddeld inkomen is dan € 15.000.

 

De berekening van u of uw belastingadviseur

U was in die drie jaren belasting en premies volksverzekeringen over uw inkomen verschuldigd. Hoeveel dat was, staat keurig op uw belastingaanslag van het betreffende jaar. U telt de verschuldigde belastingen en premies van die drie jaren bij elkaar op. Laten we voor het gemak aannemen dat dit € 15.500 is geweest (het meeste of alles daarvan is doorgaans al via loonbelasting op het loon ingehouden).
Dan wordt het nu wat ingewikkelder. Herinnert u zich nog het gemiddelde inkomen wat we berekend hadden van € 15.000? U gaat (of laat) uitrekenen wat u aan inkomstenbelasting en premies verschuldigd zou zijn geweest indien over die drie jaren inderdaad uw inkomen € 15.000 zou zijn geweest. Na veel zweten en ploeteren uitkomt op een bedrag aan belastingen en premies over de afgelopen drie jaar van € 14.419.
Nu gaan onze inspanningen zicht uitbetalen, u bent namelijk benadeeld door de fiscus. Bij een gelijkmatig inkomen had u namelijk ongeveer € 1.000 minder aan belastingen betaald. Gelukkig heeft de wetgever dit voorzien (artikel 3.154 wet IB 2001) en geeft u nu de mogelijkheid uw inkomens te middelen.

Het resultaat?

U dient een verzoek tot middeling altijd schriftelijk in bij het belastingkantoor waar u onder valt. Het eerste verschil van € 545 krijgt u nooit terug, de zogenaamde drempel. Blijft staan dat deze rekensom u ruim € 500 oplevert.

 

Voorwaarden en gevolgen middeling

Er zijn een paar voorwaarden verbonden aan middeling. Ten eerste dienen de belastingaanslagen van de jaren waarover u wilt middelen definitief te zijn. Middelen met een jaar waarover slechts een voorlopige aanslag is opgelegd, kan dus niet.
Daarnaast mag u slechts ieder jaar eenmaal in een middeling betrekken, dus heeft u eenmaal een middeling ingediend, dan kunt u deze jaren daarna niet nog eens gebruiken.
Daar in 2001 een geheel nieuw belastingstelsel in plaats van het oude is gekomen, is het helaas niet mogelijk om met jaren voor 2001 en na 2001 door elkaar te middelen.
De gevolgen daarentegen zijn nihil. Op basis van de berekening krijgt u een bedrag terug en dat is dat. Geen fiscale correcties op belastbare inkomens of iets dergelijks. Vandaar dat wij dit een extraatje van de belastingwet noemen.

Middelen is een aantrekkelijke rekensom, wanneer u sterk wisselde inkomens heeft gehad de afgelopen jaren. Ons administratiekantoor kan u daar vanzelfsprekend bij helpen, te meer omdat het rekenwerk nogal wat kennis van belastingtarieven vraagt. Heeft u interesse in een berekening en een door ons opgesteld verzoek aan uw belastingkantoor? Neem dan vandaag nog contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.