Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlOndernemersaftrek

   LET OP!  
! Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek is het van belang dat u voor de belastingdienst ook gezien wordt als ondernemer. Of u hieraan voldoet kunt u elders op deze site lezen. !

De ondernemersaftek bestaat uit:

         Zelfstandigenaftrek

         Startersaftrek

         Meewerkaftrek

         Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

         Stakingsaftrek

 

terugZelfstandigenaftrek

Voor bijna elke ondernemer is de zelfstandigenaftrek van toepassing. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn dat u de onderneming zelf drijft. Wie bij het begin van het jaar de leeftijd van 65 jaar al heeft bereikt krijgt een aftrek van 50% van de onderstaande bedragen. Tevens geldt de eis dat aan het urencriterium werd voldaan. Vanaf 2010 geldt het urencriterium niet meer voor de MKB-vrijstelling.

De zelfstandigenaftrek kan, behalve voor starters (die in aanmerking komen voor de startersaftrek), echter niet meer bedragen dan de genoten winst. Op deze manier kan dus geen fiscaal verlies, dat ontstaat door de toepassing van de zelfstandigenaftrek, meer worden verrekend met andere inkomsten. Een overschot in de zelfstandigenaftrek als gevolg van deze beperking kan wel worden gereserveerd voor later met een maximum van 9 jaren vooruit.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek kan uit de volgende tabel worden afgelezen.

Bij een winst in 2011 van:

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 14.045
€ 9.484
€ 14.045
€ 16.295
€ 8.817
€ 16.295
€ 18.540
€ 8.154
€ 18.540
€ 53.070
€ 7.266
€ 53.070
€ 55.315
€ 6.633
€ 55.315
€ 57.565
€ 5.931
€ 57.565
€ 59.810
€ 5.236
€ 59.810
---
€ 4.602

Voor tabellen in eerdere jaren klik hier.

terugBevriezing zelfstandigenaftrek

http://www.bloemenblad.nl/ts_bl/resources/attachments/im/true/preview/true/id/102376/Portemonnee_wiki.jpgHet kabinet wil de zelfstandigenaftrek afschaffen en vervangen door de mkb-winstvrijstelling. Dat is vooral gunstig voor ondernemers die meer winst maken dan modaal. Wie weinig verdient, gaat er echter op achteruit.

Het kabinet streeft naar 'het fiscaal stimuleren van ondernemerschap'. Daartoe moet de zelfstandigenaftrek vervangen worden door de mkb-vrijstelling. Nu is het zo dat ondernemers die ongeveer anderhalf keer modaal verdienen, tussen de € 50.000 en €60.000 bruto per jaar, soms 40% en soms 60% belasting betalen, afhankelijk van de grenzen van de zelfstandigenaftrek.

Slecht voor wie weinig winst maakt

Ondernemers die slechts tussen de € 10.000 en € 20.000 fiscale winst maken, komen er echter bekaaid af: zij zullen als enigen meer belasting gaan betalen. Deze gegevens - inclusief de uitschieters in belastingdruk voor de meer verdienende ondernemers - zijn af te leiden uit een grafiek van het ministerie van Financiën.

Veelverdieners beloond

Het voornemen bestaat om het accent meer te leggen op ondernemers die winst maken", schrijft het ministerie. De regering streeft naar "prikkels voor meer winst maken" - veelverdieners worden dus beloond. De mkb-vrijstelling, waarbij de aftrek een vast percentage van de winst is.

 

terugStartersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek en bedraagt in 2011 € 2.123 (voor tabellen in eerdere jaren klik hier). Je komt in aanmerking voor de startersaftrek als je recht hebt op de zelfstandigenaftrek, in de 5 voorgaande jaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek heeft toegepast en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming heeft gehad. Je kunt als startende ondernemer dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek. Planning is hierbij belangrijk. Maak je in het eerste jaar weinig of geen winst, pas de aftrek dan gewoon vanaf het jaar daarna toe.

In geval van arbeidsongeschiktheid geldt ook een startersaftrek. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt met ingang van 1 januari 2007 voor de ondernemer die een onderneming vanuit een arbeidsongeschiktheidsuitkering start en niet aan het urencriterium voldoet maar wel aan een verlaagd urencriterium van 800 uur.

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid bedraagt € 12 000, € 8000 en € 4000 voor het eerste, tweede, respectievelijk derde jaar. De aftrek kan niet hoger zijn dan de genoten winst. Er geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur. Neem voor bijzonderheden contact met ons op.

 

terugMeewerkaftrek

Werkt uw partner onbetaald mee in de onderneming dan kunt u profiteren van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren (houd dus een urenadministratie bij). De meewerkaftrek wordt als volgt vastgesteld:

Meewerkaftrek

Aantal meegewerkte uren

 

Aftrek (% v.d. winst)

1750 of meer

4%

1225 - 1749

3%

875 - 1224

2%

525 - 874

1,25%

524 en minder

0%

Meer informatie over de meewerkende partner elders op deze site.

 

terugAftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

Doet u voor uw onderneming technisch-wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk van technisch nieuwe fysieke producten of productieprocessen (het zogeheten speur- en ontwikkelingswerk) dan kunt u in aanmerking komen voor extra aftrekmogelijkheden. Informeer bij de belastingdienst voor de te volgen procedures. Maar met ons kunt u natuurlijk ook contact opnemen.

 

terugStakingsaftrek

De stakingsaftrek is een extra aftrekmogelijkheid bij het staken van de onderneming en kan oplopen tot € 3.630 (sinds 2006). Voor meer informatie en voorwaarden kunt u contact opnemen met de belastingdienst. Maar met ons kunt u natuurlijk ook contact opnemen.