omhoogRekening-courant directeur grootaandeelhouder

Veel DGA's hebben een rekening-courant verhouding met hun besloten vennootschap. Via privé opnamen en niet uitbetaald salaris ontstaat zo'n rekening-courant al snel. De fiscale behandeling van de schuld of vordering is echter verschillend, u dient dus rekening te houden met nare consequenties indien u zich niet op de hoogte stelt van de fiscale regelgeving op dit gebied.

 

Rekening-courant vordering van de BV op de DGA

Bij een rekening-courantvordering van de BV op de directie, heeft de directeur in privé een schuld aan de besloten vennootschap. In de privé aangifte inkomstenbelasting neemt de DGA deze schuld aan zijn BV dan ook op in Box 3. De renteopbrengst in de BV is belast voor de vennootschapsbelasting, in privé kunt u fiscaal niets doen met deze rente.

 

Rekening-courant schuld van de BV aan de DGA

Wanneer u bovenstaande leest, denkt u natuurlijk ook te weten hoe een schuld van de besloten vennootschap aan de DGA fiscaal wordt behandeld. Dit is echter niet het geval.

Er gebeurd namelijk iets bijzonders. U heeft namelijk in dit geval in privé een vordering op uw vennootschap. Deze vordering valt niet in box 3, maar in box 1. Mooi denkt u, want in box 1 hoef ik geen vermogen aan te geven. Het vervelende is echter dat de rente over deze rekening-courant vordering aftrekbaar is bij de BV en dat deze zelfde rente als inkomsten moeten worden aangegeven in box 1. Hier betaald u dan inkomstenbelasting over, wat niet opweegt tegen het voordeel van het aftrekken van de rentelast in de BV.

De juiste fiscale term voor een vordering op uw BV is het ter beschikking stellen van vermogen.

 

Lage rente berekenen over de rekening-courant directie

Wanneer u de rente ingevolge een rekening-courant vordering op uw bv toch moet aangeven in box 1, dan zou u in de verleiding kunnen komen om een lage rente te berekenen. Op deze manier zou u toch niet zoveel inkomstenbelasting over de rente dienen te betalen. Helaas is dit expliciet niet toegestaan door de belastingdienst. U dient namelijk een zakelijke rente te berekenen. Wat de zakelijke rente is, is afhankelijk van de (vreemd) vermogen positie van uw BV. Kort gezegd dient de rente dezelfde te zijn als wanneer de BV een lening bij een derde (bank) zou afsluiten. Hierbij hangt het rentepercentage ook af van gestelde zekerheden (onderpand). Al deze voorwaarden en het rentepercentage dient de directie vast te leggen in een rekening-courant overeenkomst met hun vennootschap. De belastingdienst zal u hier zeker naar vragen.
De staatssecretaris heeft overigens goedgekeurd dat over een gering rekening-courant saldo met uw BV (t/m € 17.500) geen rente hoeft te worden berekend.