omhoogStartende ondernemers en de belastingdienst

Wanneer u een onderneming begint moet u zich melden bij de belastingdienst. Dit gebeurt door middel van het invullen en opsturen van het formulier "opgaaf startende onderneming"Arcrobat reader.
Er zijn drie varianten van dit formulier. Het voorbeeld betreft het formulier voor de eenmanszaak, VOF (OV) of maatschap. Hieronder lopen we even de lastigste vragen uit dit formulier met u na. Service van de zaak.

 

Vraag 4: gegevens van uw belastingadviseur of boekhouder

Door de indeling van het formulier lijkt het alsof u altijd verplicht bent deze vraag in te vullen. Dit is natuurlijk onzin, als u geen gebruik maakt van een belastingadviseur of boekhouder laat u deze vraag blanco. Heeft u wel een adviseur en vraagt u zich af wat een beconnummer is? Een beconnummer staat voor belastingconsulentennummer, iedere adviseur die gebruik maakt van collectief uitstel voor zijn klanten, heeft zo'n nummer. Weet u deze niet, vraag er dan naar bij uw belastingadviseur of boekhouder.

Vraag 6: hoeveel opdrachtgevers of afnemers verwacht u het eerste jaar?

Het formulier "opgaaf startende onderneming" wordt door de belastingdienst gebruikt om in te schatten hoe u wordt aangemerkt in de inkomstenbelasting (ondernemer of niet). Een belangrijke voorwaarde om als ondernemer in de inkomstenbelasting te worden gezien, is dat u minimaal drie opdrachtgevers heeft. Voor de rest wordt u niet afgerekend op het exacte getal, maak dus een zo'n goed mogelijke schatting en vul dit in.

Vraag 7: gegevens voor de inkomstenbelasting

Als u als ondernemer minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteedt, komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek.
Een ondernemer geniet, ongeacht of hij gebruik kan maken van de ondernemersaftrek, "winst uit onderneming”. Met de schatting van winst of verlies wil de belastingdienst inzicht verkrijgen in de omvang van de activiteiten. Het is voor startende ondernemers heel gebruikelijk om verlies in het eerste jaar te maken. Afhankelijk van uw verwachtingen (zijn er al veel opdrachten binnen etc.) vult u naar beste weten een getal in. U wordt hier verder niet op afgerekend of krijgt daarvoor direct hoge aanslagen.

Vraag 8: gegevens voor de omzetbelasting

Indien u in Nederland goederen en/of diensten levert bent u in principe omzetbelastingplichtig. Alleen wanneer uw activiteiten zijn vrijgesteld of u de landbouwregeling wilt toepassen, bent u niet omzetbelastingplichtig. Als de onderneming door de belastingdienst wordt gezien als omzetbelastingplichtig, bent u verplicht aangifte omzetbelasting te doen. De frequentie kan maandelijks, per kwartaal of jaarlijks zijn. Om vast te stellen hoe vaak u in aanmerking zou komen voor het indienen van de verplichte aangifte omzetbelasting, vraagt de belastingdienst naar uw omzet en kosten/investeringen die u verwacht. Maak wederom een zo'n goed mogelijke inschatting op basis van de informatie die u al heeft en vul dit bedrag in.

Vraag 10: stukken bijvoegen

Als u inventaris of goederen uit privé wilt inbrengen, zoals een pc of een auto, dan dient u een openingsbalans mee te sturen. Indien u hier niet bekend mee bent, is het verstandig een boekhouder of administratiekantoor in te schakelen.