omhoogFactuurvereisten voorgeschreven door de belastingdienst

Indien u een factuur uitreikt aan uw afnemers, dan dient deze aan de wettelijke vereisten te voldoen. De belastingdienst heeft op eenduidige wijze aangegeven wat er minimaal op uw facturen dient te staan.

Wat moet er op een factuur staan?

Uw facturen moeten de volgende gegevens bevatten:de rekening gepresenteerd

 

Extra Gegevens

Soms is het nodig, naast bovengenoemde gegevens, extra gegevens op uw factuur te vermelden. Dit is het geval bij:

 

Nog andere vereisten aan de factuur?

Alle bescheiden met de hiervoor genoemde basisgegevens kunnen als factuur worden beschouwd, ongeacht onder welke benaming of met welke bestemming u deze uitreikt (zoals rekeningen, nota's, aktes, declaraties, kwitanties, bonnen of elektronische bevestigingen van online winkels). Facturen die niet aan de wettelijke eisen voldoen, moet u herstellen.

 

Nut van goede facturen

De factuurvereisten gelden natuurlijk niet alleen voor u, maar ook voor uw leveranciers. Ontvangt u een factuur of bon zonder bovenstaande eisen dan mag u de omzetbelasting niet aftrekken in uw aangifte. Vraag in dat geval altijd om een verbeterd exemplaar, uw leverancier is verplicht zijn fouten te herstellen.

 

MN-Administraties

Het voeren van een administratie, die aan alle wettelijke vereisten voldoet is van vitaal belang voor het voortbestaan van uw onderneming. U zult de eerste ondernemer niet zijn, die bij een boekenonderzoek van de belastinginspecteur onaangenaam verrast wordt door flinke naheffingen en boetes. Dit kunt u voorkomen door specialisten in te schakelen, wanneer het om uw administratie gaat.
MN-Administraties heeft ook speciaal voor u een factuurprogramma dat automatisch facturen maakt, debiteuren registreert  en geheel naar uw wensen en huisstijl is in te richten.

Neem vandaag nog contact met ons op of vraag om een vrijblijvende offerte. Wij zijn u graag van dienst.