omhoogStartende ondernemers en de inkomstenbelasting

Twee dingen in het leven zijn zeker: de dood en belastingen. U als startende ondernemer krijgt te maken met belasting. Wees voorbereid, want niet alleen voetbal is oorlog, ook de aangifte inkomstenbelasting kan u trauma's bezorgen.

 

Wat is inkomstenbelasting en voor wie is inkomstenbelasting bestemd?

Inkomstenbelasting is de belasting die wordt geheven van personen in Nederland. Het inkomstenbelastingtarief is progressief, dat wil zeggen naarmate u meer verdient, betaalt u in verhouding meer belasting. Lage inkomens vallen onder het 34% belastingtarief, verdient u veel dan betaalt u over het eerste deel eerst 34% vervolgens 42% en over al het meerdere 52%. Het is dus niet zo dat u onder één inkomstenbelastingtarief valt, maar onder drie tarieven, waarbij de hoogte van de inkomsten bepaalt hoe de totale verschuldigde belasting is opgebouwd.
De éénmanszaak, OV (VOF en maatschap) zijn rechtsvormen die onder de inkomstenbelasting vallen. Dit houdt in dat niet de éénmanszaak, OV (VOF en maatschap) inkomstenbelasting betaalt of aangifte inkomstenbelasting doet, maar de eigenaar zijn (deel van de) winst in de aangifte inkomstenbelasting verwerkt.
Om dit te kunnen doen is er wel een speciaal biljet voor ondernemers; het W(instaangifte)-biljet. In deze aangifte kunnen ook de gewone posten, zoals bij particulieren worden ingevuld worden meegenomen. Denk hierbij aan loon uit dienstbetrekking of de aftrek van uw hypotheekrente.

Conclusie als ondernemer met een éénmanszaak of als vennoot in een openbare vennootschap (VOF) is dat u valt onder dezelfde belasting (namelijk de inkomstenbelasting) als uw buurman, die in loondienst bij een werkgever werkt. Alleen omdat u winst uit onderneming moet opgeven, dient u wel een ander biljet (aangifteprogramma) te gebruiken dan uw buurman. U kunt dit bovendien alleen nog maar via internet doen.

 

Maar al mijn aftrekposten inkomstenbelasting als ondernemer dan?

Wanneer ondernemers praten over aftrekposten of fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting, dan bedoelen zij de mogelijkheden om de winst uit onderneming te verminderen via regels die speciaal bedoeld zijn voor ondernemers.
Misschien handig om te vermelden dat de belastingdienst twee soorten ondernemer kent: ondernemer voor de omzetbelasting en ondernemer voor de inkomstenbelasting. U kunt beide zijn of één van beide, verdiep u hierin!
De belangrijkste aftrekpost zijn natuurlijk de kosten die worden gemaakt om uw onderneming draaiende te houden (inkopen, investeringen, kantoorkosten etc.). Deze kosten brengt u in mindering op uw omzet (opbrengsten / inkomsten) van de onderneming. Het saldo wat nu resteert is voor een normaal mens "de winst".

 

De basis is gereed nu de spelregels van de inkomstenbelasting

Vergelijk het bepalen van uw omzet minus uw kosten (dus het bepalen van de winst als leek zijnde) als het uitkiezen van een voetbalelftal. Na het kiezen van de spelers heeft u uw basiselftal gereed. Nu moet het elftal gaan voetballen, maar hoe doe je dat wanneer je de overige spelregels niet kent? Waarschijnlijk zullen de spelers wat tegen een bal trappen, maar bij ieder fluitsignaal vertwijfeld en vol verbazing kijken naar de scheidsrechter, omdat zij niet weten waarom iets nu wel of niet mag. Na een tijdje zullen de spelers waarschijnlijk dit spel voetbal niet meer zo leuk vinden.

 

Spelregels kennen is spelvreugde

De vergelijking mag u dan vreemd klinken, toch zien wij dagelijks ondernemers tegen een bal trappen, die winst uit onderneming heet zonder de spelregels te kennen. Wanneer de belastingdienst (scheidsrechter) u terugfluit, snapt u niet waarom. U doet zoals ze het willen, maar heeft u dan ook het inzicht waarom dit of dat gedaan moet worden met de winst van uw onderneming? De scheidsrechter fluit overigens niet alleen tegen u, maar deelt ook even vaak kadootjes uit. Veel ondernemers willen alleen weten wat deze kadootjes zijn (extra aftrekposten etc), maar verdiepen zich niet al te veel in hun verplichtingen. Grote kans dat zij geconfronteerd worden met een rode kaart en gestraft worden voor hun ongehoorzaamheid via een pittige naheffingsaanslag of boete van de belastingdienst.

De spelregels: wet op de inkomstenbelasting

De spelregels staan allemaal in de wet op de inkomstenbelasting. Vindt u het leuk en leerzaam om hierin te duiken? Prima, maar de stof is pittig en het kennen van de stof is niet voldoende; u zult deze ook in de juiste situatie moeten kunnen toepassen. Het alleen lezen van de passages die betrekking hebben op waar u recht op heeft, zoals zelfstandigenaftrek of startersaftrek is als naar een schoolexamen gaan met een beperkt aantal ezelsbruggetjes in uw hoofd. Misschien haalt u het examen, maar bij die ene strikvraag of bijzondere situatie gaat het fout. U had de stof beter moeten kennen, maar schijnbaar besteed u uw tijd aan andere dingen (zoals ondernemen), zou de leraar waarschijnlijk zeggen.

 

Eerlijk zijn naar uzelf: inkomstenbelasting leren of uitbesteden?

Als startende ondernemer dient u zich te verdiepen in belastingen, waarvan inkomstenbelasting er één is. Wanneer een persoon in dienst is bij een werkgever, rekent deze netjes via een loonadministratie de loonbelasting uit (welke later verrekend wordt met de inkomstenbelasting). Deze belasting wijkt nooit ver af, maar uw werkgever heeft specialisten daarvoor. Vergis u niet in de berekeningen en administratie die hierachter steekt (tip: zie uw loonstrook).
Het bepalen van winst uit onderneming is als zelf uitrekenen wat u "loon" is geweest en hoeveel belasting hierover betaald dient te worden. U krijgt te maken met fiscale regeltjes, welke u niet allemaal leuk zult vinden. Bent u leergiering en wilt u de materie kosten wat kost onder de knie krijgen? Prima, zeker doen! Zeker de basis is onder de knie te krijgen wanneer u de stof maar leuk of interessant vindt.

Bent u echter het jongetje of meisje dat met een paar ezelsbruggetjes het examen wil afleggen, doe uzelf dan een groot plezier. Ga naar die aardige belastingadviseur of boekhouder. Hij zal u behoeden voor fouten, regelingen uitleggen en bijsturen waar nodig. Allemaal het resultaat van de jarenlange fiscale studie. Ieder zijn vak; ondernemer, boekhouder of profvoetballer!