omhoogVerzekeringen en de startende ondernemer

Verzekeringen uitzoeken is een lastige zaak. Als startende ondernemer heeft u de keuze uit tal van verzekeringen. Elke verzekering heeft zijn eigen kenmerken en verzekert tegen specifieke risico's. Wanneer is het nu verstandig een verzekering af te sluiten voor een risico. De hoofdregel is dat u zich moet verzekeren tegen een risico als u de gevolgen, wanneer het zich dus daadwerkelijk voor zou doen, niet zelf kunt dragen.
Omdat iedere startende onderneming uniek is, zijn de bijbehorende risico's ook anders. Wordt u eerder arbeidsongeschikt als belastingadviseur of als bouwvakker? Zaken om u zich goed te realiseren wanneer u onderstaande verzekeringen doorleest.

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

U veroorzaakt schade bij een klant of uw producten brengen lichamelijk letsel toe of veroorzaken materiële schade. Of werknemers die het slachtoffer een ongeval krijgen tijdens werktijd. Als ondernemer loopt u veel risico's. De premie die u betaalt, is afhankelijk van de werkzaamheden van het bedrijf, de omzet, aantal werknemers en dergelijke. Wanneer er met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, is het goed om te controleren of milieuschade ook door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt. Vaak is voor milieuschade een aparte verzekering nodig.
Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is voor startende ondernemers niet duur. En omdat de kans altijd aanwezig is dat uw acties schade veroorzaken bij derden, waarvoor u aansprakelijk kan worden gesteld is het meestal wel verstandig een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als startende ondernemers.

 

Brandverzekering, goederenverzekering en opstalverzekering

De bezittingen van een onderneming kunnen verzekerd worden. Vaak is de afweging of uzelf het risico kunt dragen een belangrijke afweging. Een printer kunt u bijvoorbeeld zelf wel vervangen als deze wordt verwoest of gestolen, maar hoe zit dat met uw gebouw of waardevolle voorraad? Naast een eventuele calamiteit zoals brand kan ook uw onderneming hierdoor voor enige tijd buiten productie worden gesteld. Ook deze risico's zijn te verzekeren, al zijn deze veelal niet goedkoop en daardoor niet aan te raden voor een startende ondernemer.

 

Rechtsbijstandverzekering

Bij juridische problemen, dekt deze verzekering de advocaatkosten, deurwaarderkosten en proceskosten. Het risico dat u als startende ondernemer in een tienduizenden euro's kostende rechtszaak wordt betrokken is gering. Naast de prijs is dit de voornaamste reden dat veel starters deze verzekering niet meteen afsluiten, hoewel een dergelijke verzekering zeker niet de duurste is.

 

Goederen- en transportverzekering

Deze verzekering dekt schade die ontstaat bij het vervoer van goederen, zowel door eigen vervoer als door beroepsgoederenvervoer. Wanneer u bijvoorbeeld een webwinkel heeft, waarbij veel zendingen worden verricht, kan het een aanrader zijn om de verzekering tijdens verzendingen van uw goederen te nemen.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Als u als ondernemer arbeidsongeschikt wordt, valt de bron van uw inkomsten weg. Aangezien ondernemers niet in aanmerking komen voor loondoorbetaling, WW- en WIA-uitkeringen, zoals werknemers, dient u goed na te denken over dit risico. Zelfs de voormalige basisverzekering, de WAZ, bestaat niet meer. Nier werken betekent dus geen inkomen.
Is de onderneming uw enige bron van inkomsten of zou uw partner in geval van nood weer kunnen gaan werken. Is er een appeltje voor de dorst.

A