Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlBelastintarieven Inkomstenbelasting vanaf 2006

De tarieven voor:

        Inkomstenbelasting box 1

        Inkomstenbelasting box 2

        Inkomstenbelasting box 3

        Vrijgetseld vermogen box 3

        Heffingskortingen boxen 1, 2 en 3

        Zelfstandigenaftrek

         Startersaftrek

         Investeringsaftrek

         Fiscale oudedagsreserve

terugBelastingtarieven box 1 IB

De tarieven voor de inkomstenbelasting zijn verdeeld over de 3 verschillende boxen.

In box 1 wordt in principe het inkomen uit uw onderneming belast volgens de onderstaande tabel. Heeft u naast inkomen uit uw onderneming ook inkomen uit arbeid of eigen woning dan moeten deze bij elkaar worden opgeteld.

belasting/premie volksverzekering (2011)

Inkomsten box 1
tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Schijf 1: t/m € 18.628

33,00%
15,10%

Schijf 2: € 18.218 tot € 33.485

41,95%
24,05%

Schijf 3: € 33.485 tot € 55.694

42%
42%

Schijf 4: € 55.694 en meer

52%
52%

 

belasting/premie volksverzekering (2010)

Inkomsten box 1
tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Schijf 1: t/m € 18.218

33,45%
15,55%

Schijf 2: € 18.218 tot € 32.738

41,95%
24,05%

Schijf 3: € 32.738 tot € 54.367

42%
42%

Schijf 4: € 54.367 en meer

52%
52%

 

belasting/premie volksverzekering (2009)

Inkomsten box 1
tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Schijf 1: t/m € 17.878

33,50%
15,60%

Schijf 2: € 17.878 tot € 32.127

42%
24,10%

Schijf 3: € 32.127 tot € 54.776

42%
42%

Schijf 4: € 54.776 en meer

52%
52%

 

belasting/premie volksverzekering (2008)

Inkomsten box 1
tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Schijf 1: t/m € 17.579

33,60%
15,70%

Schijf 2: € 17.579 tot € 31.589

41,85%
23,95%

Schijf 3: € 31.589 tot € 53.860

42%
42%

Schijf 4: € 53.860 en meer

52%
52%

 

belasting/premie volksverzekering (2007)

Inkomsten box 1
tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Schijf 1: t/m € 17.319

33,65%
15,75%

Schijf 2: € 17.319 tot € 31.122

41,40%
23,50%

Schijf 3: € 31.122 tot € 53.064

42%
42%

Schijf 4: € 53.064 en meer

52%
52%

 

belasting/premie volksverzekering (2006)

Inkomsten box 1
tot 65 jaar
65 jaar en ouder

Schijf 1: t/m € 17.046

34,15%
16,25%

Schijf 2: € 17.047 tot € 30.631

41,45%
23,55%

Schijf 3: € 30.632 tot € 52.228

42%
42%

Schijf 4: € 52.229 en meer

52%
52%

 

terugBelastingtarieven box 2 IB (aanmerkelijk belang)

Het tarief voor de inkomstenbelasting over het aanmerkelijk belang bedraagt 25%, in 2007 eenmalig 22%. Aanmerkelijk belang heeft iemand die meer dan 5% van de aandelen van een BV (of NV) bezit.

terugBelastingtarieven box 3 IB

De tarieven voor de inkomstenbelasting voor het fictieve rendement over het gemiddelde vermogen in een jaar bedraagt 30%. Het rendement dat verondersteld wordt genoten is 4% over het gemiddelde vermogen in een jaar, zelfs als het werkelijke rendement negatief is!

Het gemiddelde vermogen wordt tot en met 2010 berekend door:

- ((bezittingen op 1 januari + bezit op 31 december) gedeeld door 2) = X

- ((schulden op 1 januari + bezit op 31 december) gedeeld door 2) = Y

- X - Y = gemiddeld vermogen

Vanaf 2011 geldt nog maar 1 peildatum, te weten 1 januari.

terugVrijgetseld vermogen box 3

Het vrijgetselde vermogen geldt per fiscale partner en per minderjarig kind (<18 jaar).

Jaar
2011
2009/2010
2008
2007

2006

Vrijgesteld vermogen
€ 20.785
€ 20.661
€ 20.315
€ 20.014
€ 19.689
Vrijgesteld verm. kinderen
€ 2.779
€ 2.762
€ 2.715
€ 2.674
€ 2.631

Het heffingvrije vermogen kan onder voorwaarden worden verhoogd met de ouderentoeslag. De hoogte van de ouderentoeslag wordt als volgt berekend:

Bij een inkomen uit werk en woning (vóór inachtneming van de uitgaven voor kinderopvang en de persoonsgebonden aftrek) van:

tabel 2011

meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de ouderentoeslag
-
€ 14.062
€ 27.516
€ 14.062
€ 19.562
€ 13.758
€ 19.562
-
nihil

tabel 2009 en 2010

meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de ouderentoeslag
-
€ 13.978
€ 27.350
€ 13.978
€ 19.445
€ 13.675
€ 19.445
-
nihil

tabel 2007

meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de ouderentoeslag
-
€ 13.540
€ 26.494
€ 13.540
€ 18.836
€ 13.247
€18.836
-
nihil

tabel 2006

meer dan
maar niet meer dan
bedraagt de ouderentoeslag
-
€ 13.326
€ 26.076
€ 13.326
€ 18.539
€ 13.038
€ 18.539
-
nihil


* Om in aanmerking te komen voor de ouderentoeslag mag de gemiddelde rendementsgrondslag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan:

2010: € 273.391

2009: € 273.391
2008: € 268.821
2007: € 264.848
2006: € 260.677


* De ouderentoeslag kan onder voorwaarden worden overgedragen aan de partner. Als je het hele jaar dezelfde fiscale partner hebt dan mag de gezamenlijke gemiddelde rendementsgrondslag (na aftrek van het heffingvrije vermogen) niet meer bedragen dan:

2010: € 546.782
2009: € 546.782
2008: € 537.642
2007: € 529.696
2006: € 521.354

terugHeffingskortingen:

Als de heffingen in de boxen 1, 2 en 3 zijn berekend, kunt u natuurlijk profiteren van de heffingskortingen op de verschuldigde IB. U kunt alleen gebruik maken van de heffingskortingen als u per saldo belasting zou moeten betalen. Maakt u verlies uit eigen onderneming terwijl uw partner inkomen uit arbeid geniet, dan kunt u de algemene heffingskorting overdragen aan uw partner om zodoende de heffingskorting niet verloren te laten gaan.
Ook de ondernemer heeft recht op de arbeidskorting en de doorwerkbonus.

Jaar
2011
2010
2009
2008
2007

2006

Algemene heffingskorting
€ 1.987
€ 1.987
€ 2.007
€ 2.074
€ 2.043
€ 1.990
Arbeidskorting (lage inkomens)*/**
€ 1.574
€ 1.496
€ 1.504
€ 1.443
€ 1.392
€ 1.357
Arbeidskorting (hoge inkomens)*/**
€ 1.433
€ 1.433
€ 1.480
€ 1.443
€ 1.392
€ 1.357
Alleenstaande ouderkorting
€ 931
€ 945
€ 902
Aanv. alleenst. ouderkorting*
€ 1.523
€ 1.513
€ 1.484
   
Kinderkorting
nvt
nvt
nvt
   
Aanvullende kinderkorting
nvt
nvt
nvt
   
Comibinatiekorting
nvt
nvt
nvt
Aanvullende comibinatiekorting
nvt
nvt
nvt
Inkomensafhankelijke comb.korting*
€ 1.871
€ 1.859
€ 1.765
Ouderenkorting
€739
€ 684
€ 661
Alleenstaande ouderenkorting € 421 € 418        
Wajongkorting
€ 691
€ 691
€ 678
Herintrederskorting
Levensloopkorting
€ 201
€ 199
€ 195

* maximum

** Bent u voor 1955 (in 2011) geboren dan geldt een hogere arbeidskorting.

De doorwerkbonus

Leeftijd
2011
2011
2009
 
perc.
max. bedrag
perc.
max. bedrag
perc.
max. bedrag
62
5%
€ 2.354
5%
€ 2.340
5%
€ 2.296
63
7%
€ 3.295
7%
€ 3.276
7%
€ 3.214
64
10%
€ 4.708
10%
€ 4.679
10%
€ 4.592
65
2%
€ 942
2%
€ 936
2%
€ 918
66
2%
€ 942
2%
€ 936
2%
€918
67 en ouder
1%
€ 471
1%
€ 468
1%
€ 459

 

terugZelfstandigenaftrek

Bij een winst in 2011

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 14.045
€ 9.484
€ 14.045
€ 16.295
€ 8.817
€ 16.295
€ 18.540
€ 8.154
€ 18.540
€ 53.070
€ 7.266
€ 53.070
€ 55.315
€ 6.633
€ 55.315
€ 57.565
€ 5.931
€ 57.565
€ 59.810
€ 5.236
€ 59.810
---
€ 4.602

Bij een winst in 2010

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 13.960
€ 9.427
€ 13.960
€ 16.195
€ 8.764
€ 16.195
€ 18.425
€ 8.105
€ 18.425
€ 52.750
€ 7.222
€ 52.750
€ 54.985
€ 6.593
€ 54.985
€ 57.220
€ 5.895
€ 57.220
€ 59.450
€ 5.204
€ 59.450
---
€ 4.574

 

Bij een winst in 2009 van

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 13.695
€ 9.251
€ 13.695
€ 15.890
€ 8.600
€ 15.890
€ 18.080
€ 7.953
€ 18.080
€ 51.765
€ 7.087
€ 51.765
€ 53.955
€ 6.470
€ 53.955
€ 56.150
€ 5.785
€ 56.150
€ 58.340
€ 5.106
€ 58.340
---
€ 4.488

 

Bij een winst in 2008 van

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 13.465
€ 9.096
€ 13.465
€ 15.620
€ 8.456
€ 15.620
€ 17.775
€ 7.820
€ 17.775
€ 50.895
€ 6.968
€ 50.895
€ 53.050
€ 6.361
€ 53.050
€ 55.210
€ 5.688
€ 55.210
€ 57.360
€ 5.020
€ 57.360
---
€ 4.412

 

Bij een winst in 2007 van

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 13.360
€ 9.028
€ 13.360
€ 15.500
€ 8.393
€ 15.500
€ 17.640
€ 7.761
€ 17.640
€ 50.515
€ 6.916
€ 50.515
€ 52.655
€ 6.313
€ 52.655
€ 54.795
€ 5.645
€ 54.795
€ 56.930
€ 4.982
€ 56.930
---
€ 4.379

Bij een winst in 2006 van

Meer dan
maar niet meer dan

bedraagt de

zelfstandigenaftrek

---
€ 13.150
€8.885
€ 13.150
€ 15.225
€ 8.260
€ 15.225
€ 17.360
€ 7.638
€ 17.360
€ 49.720
€ 6.807
€ 49.720
€ 51.825
€ 6.213
€ 51.825
€ 53.935
€ 5.556
€ 53.935
€ 56.030
€ 4.903
€ 56.030
---
€ 4.310

 

terugStartersaftrek

Jaar
aftrek bedrag
2011
€ 2.123
2010
€ 2.110
2009
€ 2.070
2008
€ 2.035
2007
€ 2.019
2006
€ 1.987

terugKleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2011)

Investering

 

Investeringsaftrek

€     2.200 tot €   54.324

28%

€   54.324 tot € 100.600

€ 15.211

€ 100.600 tot € 301.800

€ 15.211 + 7,56% van het bedrag boven € 100.600

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2010)

Investering

 

Investeringsaftrek

€     2.200 tot €   54.000

28%

€   54.000 tot € 100.000

€ 15.120

€ 100.000 tot € 300.000

€ 15.120 + 7,56% van het bedrag boven € 100.000

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2009)

Investering

 

Investeringsaftrek

€     2.200 tot €   37.000

25%

€   37.000 tot €   71.000

21%

€   71.000 tot € 104.000

12%

€ 104.000 tot € 138.000

8%

€ 138.000 tot € 172.000

5%

€ 172.000 tot € 205.000

2%

€ 205.000 tot € 240.000

1%

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2008)

Investering

 

Investeringsaftrek

€     2.100 tot €   36.000

25%

€   36.000 tot €   70.000

21%

€   70.000 tot € 102.000

12%

€ 102.000 tot € 135.000

8%

€ 135.000 tot € 169.000

5%

€ 169.000 tot € 201.000

2%

€ 201.000 tot € 236.000

1%

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (2007)

Investering

 

Investeringsaftrek

€     2.100 tot €   35.000

25%

€   35.000 tot €   68.000

21%

€   68.000 tot € 100.000

12%

€ 100.000 tot € 133.000

8%

€ 133.000 tot € 166.000

5%

€ 166.000 tot € 198.000

2%

€ 198.000 tot € 232.000

1%

terugFiscale oudedagsreserve

Jaar
12% winst, maximum aftrekbaar bedrag
2011
€ 11.882
2010
€ 11.811
2009
€ 11.590
2008
€ 11.396
2007
€ 11.227
2006
€ 11.050