omhoogVrijstellingen

In een aantal gevallen is het leveren van goederen of het verlenen van diensten vrijgesteld van BTW. Over deze prestaties mag u geen BTW in rekening brengen aan uw afnemer en hoeft u geen BTW af te dragen. Berekent u wel BTW, dan moet u die BTW afdragen aan de Belastingdienst.

De vrijgestelde leveringen en diensten vallen in de volgende categorieën:

 

Verschil vrijgestelde diensten en diensten belast met 0%

Het is van belang om zich bewust te zijn van het verschil tussen diensten en leveringen, die vrijgesteld zijn van omzetbelasting en diensten en leveringen die belast zijn met 0%. In beide gevallen dient u geen omzetbelasting op de factuur te vermelden.
Het grote verschil zijn de gevolgen voor de aftrek van voorbelasting. Bij toepassing van het 0% geldt de normale aftrek van voorbetasting en bij vrijgestelde diensten geldt geen recht op aftrek van voorbelasting.

 

Enkele voorbeelden van diensten en leveringen belast met 0%:

 

Aftrek voorbelasting bij vrijgestelde diensten en leveringen

Als ondernemer voor de omzetbelasting kunt u normaliter de betaalde omzetbelasting terugvragen middels de aangifte omzetbelasting. Bij het verrichten van vrijgestelde diensten gaat dit niet helemaal op.
In het geval de betaalde omzetbelasting betrekking heeft op de kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties, dan is deze niet terug te vragen. Zodoende is deze niet terug te vragen omzetbelasting een extra kostenpost voor uw onderneming. Sommige betaalde omzetbelasting heeft betrekking op belaste diensten en vrijgestelde diensten en is niet direct aantoonbaar toe te rekenen aan de ene of andere categorie. Hiervoor dient u de verhouding belaste omzet/ totale omzet te berekenen en toe te passen op deze "gemengde BTW". Een voorbeeld is de BTW op het privé gebruik van een zakelijke auto.

 

Administratie en aftrek voorbelasting bij vrijstellingen

Een belangrijk gevolg van de vrijstellingen is dat u de BTW op inkopen, kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties niet als voorbelasting mag aftrekken.
Uitzondering: er is wel recht op aftrek van voorbelasting voor leveringen en diensten op het gebied van betaalmiddelen, waardepapieren, geldverkeer en verzekeringen:

Als u vrijgestelde prestaties verricht, moet u een administratie voeren waarin de gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de vrijstelling, op duidelijke en overzichtelijke wijze zijn vermeld. Daarom is belangrijk dat u alle onderliggende stukken bewaart waaruit kan blijken dat uw prestaties vrijgesteld zijn, bijvoorbeeld een duidelijke beschrijving van de vrijgestelde diensten die u heeft verricht.

Verricht u deels vrijgestelde en deels niet-vrijgestelde prestaties, dan bent u voor de niet-vrijgestelde prestaties verplicht een BTW-administratie te voeren.
Deze vorm van administreren lijkt erg veel op het bijhouden van een financiële administratie. Hierbij kan MN-Administraties u uiteraard zeer goed van dienst zijn.