Wie zijn wij >
   Oprichter >
   Achtergronden >

Wat doen wij >
   Administraties MKB >

   Inkomstenbelasting >

   Omzetbelasting >

   Vennootschapsbelasting >

Voor wie zijn wij >
   Particulieren >
   Ondernemers >
   Starters >
   Artiesten >
   Verenigingen >

Alle bestingtarieven >

EBO-administratie >

Kosten >

Helpdesk >

MN-Invest >

© 2009 MN-administraties

Contactgegevens

 
Telefoon
   0181 67 11 66
         Mobiel
06 29 318 336
 
Postadres
Pianopad 13,
3208 DM Spijkenisse
E-mail

Algemene informatie: mn@mn-administraties.nl
Webbeheerder:          mn@mn-administraties.nlWinstvrijstelling van 10% en meer voor MKB

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is er sinds 2007 een MKB-winstvrijstelling van 10% van de belaste winst voor de Inkomstenbelasting. De achtergrond hiervan is dat de tarieven voor de vennootschapsbelasting reeds eerder zijn gedaald en het door de wetgever niet wenselijk wordt geacht een groot verschil in belastingtarieven tussen beide rechtsvormen te scheppen.

Wanneer winstvrijstelling toepassen

De regeling geldt voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Dit houdt in dat u meer dan 1.225 uur aan een eigen onderneming dient te besteden om in aanmerking te komen voor deze winstvrijstelling. Eenvoudiger gezegd: komt u in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek dan ook automatisch voor de winstvrijstelling.

In 2009 wordt de MKB-vrijstelling 10,5% en het is de bedoeling dat de vrijstelling in de toekomst verder gaat toenemen. Dat gebeurt niet zomaar, want de zelfstandigenaftrek wordt bevroren.

Hoe werkt de winstvrijstelling

Een vrijstelling van 10% (2007 en 2008) of 10,7% (2009) en 12% vanaf 2010 over de winst is mooi. Alleen over welke winst heeft de belastingdienst het hier? Dit is een vermindering op de fiscale winst van uw onderneming. De fiscale winst is uw winst uit onderneming verminderd met effecten van de investeringsaftrek, de fiscale oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek.

Nadeel winstvrijstelling

Alhoewel de winstvrijstelling doet vermoeden alleen bij winst te gelden, is dit niet waar. Ook wanneer u een verlies heeft, dient u dit verlies te verminderen, zodat u minder verlies heeft. Eigenlijk wordt deze regeling dus deels gefinancierd door een nadeel voor verliesgevende ondernemers, welke omgezet wordt in een voordeel voor ondernemingen die winst maken.

Wanneer rekening houden met de winstvrijstelling

De winstvrijstelling is vanaf het belastingjaar 2007 in werking getreden. Tot en met 2009 was de winstvrijstellimng alleen van toepassing als de ondernemer aan het urencriteium voldeed. Vanaf 2010 is deze "beperking" vervallen. De winstvrijstelling is altijd van toepassing, maar kan ongedaan worden gemaakt door de wijziging in de toepassing van de zelfstandigenaftek (lees meer).