omhoogZelf administreren

Als zelfstandige en als ondernemer zijn de belangrijkste bezigheden het voeren van de onderneming en geld verdienen. Een uur niet gewerkt is vaak een uur niets verdiend, terwijl de kosten gewoon doorgaan. Maak ik winst of verlies, een ondernemer weet het vaak zelf al, want de kas of de bank laten direct zien of er nog wat is om uit te geven.
Maar daarbij blijft het niet. Vaak moet in de avonduren de administratie worden gedaan en meestal wordt dat vooruitgeschoven naar het weekeinde of nog later. Toch moet het gebeuren, minstens éénmaal per kwartaal.

 

Debet is toch gelijk aan credit, wat kan mij gebeuren?

Het grappige van een boekhouding is dat er eigenlijk altijd hetzelfde gebeurt en dat de een handeling nooit alleen staat. Als je een brood koopt dan heeft dat als gevolg dat het kastegoed lager wordt. Dus er komt een brood bij en er gaat geld af. In feite is er altijd sprake van communicerende vaten.

In uw boekhouding komen vele gebeurtenissen voor. Inkoop-, verkoop- en bank- en kasmutaties staan keurig in uw boekhouding. Heeft u alles goed ingevoerd en weet u 100% zeker dat deze kosten mogen worden afgetrokken? Mag deze BTW mag worden teruggevraagd? Dienen er aan het einde van het jaar nog correctieboekingen plaats te vinden in verband met fiscale regelgeving? Dit zijn vragen die u voor uzelf dient te beantwoorden.
Eén foutje, hoe klein ook, dat zich lange tijd voortsleept kan uiteindelijk leiden tot torenhoge correcties door de fiscus. Een groot misverstand is dat ieder kwartaal dat u uw BTW-aangifte indient bij de fiscus deze ook daadwerkelijk controleert. De fiscus controleert pas wanneer zij u schrijven dat zij komen controleren en op termijn komt iedereen aan de beurt.
De aangiftes worden bij de belastingdienst grotendeels door computers verwerkt en voorlopig afgedaan. Dat kan de belastingdienst ook door computers laten doen, omdat zij vijf jaren later alsnog het recht hebben om uw aangiften (handmatig) te komen controleren en eventueel te herzien. Menig ondernemer heeft al ondervonden dat dit een dure grap is. Dat dit ook nog vaak het resultaat is van zelf pionieren met boekhouding en belastingaangiften is helemaal zuur.

 

Zelf voeren van de administratie en verzorgen van de aangiften

Het zelf voeren van de administratie is modern en kostenbesparend. Met een (online) boekhoudpakket en een middelbare schooldiploma boekhouden bent u al aardig op weg. Maar wie wijst u op de valkuilen en beren op de weg in uw boekhouding? Hopelijk toch niet achteraf de belastingdienst met een naheffingsaanslag eventueel verhoogd met een boete?

 

Dus niet meer zelf de administratie verzorgen?

De auto brengen we regelmatig naar de garage voor onderhoud of een keuring. Regelmatig laat u er een deskundige kijken hoe uw auto ervoor staat, heeft u meer zekerheid over de veiligheid. De rest van het jaar kunt u rijden en rijden tot u een ons weegt bij wijze van spreken. Zo ook is het bij uw administratie.
Wij raden mensen zeker aan om (een deel van) hun administratie zelf te verzorgen. U blijft dan verbonden met één van de belangrijkste processen uit uw onderneming; het financiële verloop. Periodiek laat u uw administratie nakijken door een boekhouder of administratiekantoor. Een checkup van uw administratie is nog helemaal niet zo'n slecht idee!

 

Ebo: de uitkomst!

Is het na al deze onheilspellende berichten niet leuk om te weten dat je met alleen kennis over de basis een complete boekhouding kunt bijhouden?

Vanuit de kennis op het gebied van het samenstellen van jaarrekeningen is een boekhoudprogramma Ebo ontwikkeld dat vanuit de kasadministratie direct de gegevens te haalt voor de aangifte omzetbelasting en zelfs voor de jaarrekening en de aangifte van de inkomstenbelasting. Kortom, de werkzaamheden die de meeste ondernemers altijd al zelf doen, het dagelijks of wekelijks bijhouden van de kasboekhouding, leiden tot een kant-en-klare BTW aangifte en tot een balans en een winst en verliesrekening.

Het programma is niet alleen toepasbaar binnen een éénmanszaak, maar het is ook te gebruiken voor de administraties van een vof of maatschap (straks open vennootschap). Ebo staat daarom voor “eenvoudig boekhouden”. Meer lezen